Woningbouw Verenigingen

Of uw woningcorporatie nu een vereniging, een stichting of een vennootschap is maakt in het operationeel functioneren niet veel uit: u als corporatie verhuurt en beheert woonruimte. Juridisch – en dus organisatorisch – zijn er wel verschillen. Als bestuurder van een woningcorporatie wilt u goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en voordelen van al deze verschillende organisatievormen.

Maar er is meer: u wilt ondersteuning bij het formuleren van uw lange termijn onderhoudsbeleid, u wilt een concreet onderhoudsplan, een bijpassend meerjarenbudget, een financieringsplan. Wellicht wilt u het projectmanagement voor dagelijks en groot onderhoud en een storingsdienst uitbesteden. U wilt zeker zijn dat u zaken doet met betrouwbare onderhoudsfirma’s die marktconforme prijzen berekenen. U wilt juridisch waterdichte contracten met uw leveranciers afsluiten. Kortom: u wilt zekerheid en professionele ondersteuning bij al uw operationele en bestuurlijke afwegingen en beslissingen.

Spaarne VVE Beheer kan u die ondersteuning bieden, een paar voorbeelden van onze service aan Woningcorporaties:

Technisch:

 • Opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) en onderhoudsbegrotingen, inclusief de werkvoorbereiding, coördinatie van de uitvoering, oplevering en nazorg
 • Afsluiten van juridisch correcte en marktconforme onderhouds- en storingscontracten met serieuze partijen. Beoordelen en afhandelen van inkoopfacturen
 • Begeleiding van onderhouds- of bouwwerkzaamheden als gedelegeerd opdrachtgever / projectleider: heldere rapportage en verantwoording aan u als finale opdrachtgever
 • Budgetbeheer ook voor de lange termijn; investeringen of desinvesteringen helder in kaart
 • Financiële planning van noodzakelijk onderhoud waardoor tijdig gereserveerd kan worden voor investeringen in de toekomt: geen financiële verrassingen achteraf

Administratief: misschien wilt u het innen van huur en borgsom en alle overige huurderadministratie uitbesteden: Spaarne VVE Beheer kan voor u ook verzorgen:

 • Het beheer van uw huurderbestand verzorgen
 • Aangaan en beheer van huurcontracten, innen  van de borgsom, innen van huur, beheer en afhandeling van huurachterstand, oplevering en afhandeling van een beëindigd huurcontract, restitutie of verrekening borgsom
 • Kwartaal rapportages en overzichten

Bestuurlijk:

 • Juridisch advies over uw organisatievorm: vereniging, stichting of vennootschap
 • Advies over wet- en regelgeving en uw relatie met de overheid: Spaarne VVE Beheer is uw juridische vraagbaak
 • Procedures en werkprocessen worden helder in kaart gebracht en goed gecommuniceerd met uw huurders en andere belanghebbenden
 • Advies over hoofd- en bijzaken in het besluitvormingsproces: uw beslissingen worden in het juiste perspectief geplaatst. Investeringen en desinvesteringen zijn gemotiveerd en onderbouwd: u kunt uw beslissingen toelichten en verantwoorden. Met de specifieke expertise van Spaarne VVE Beheer neemt u als bestuur goed overwogen beslissingen
 • Secretariële ondersteuning: uw vergaderingen op tijd gepland; agenda opgesteld en verspreid; notulen en actielijsten correct en op tijd uitgewerkt en gecommuniceerd met alle belanghebbenden