Voor Verenigingen van Eigenaren

Als bestuur van een Vereniging van Eigenaren staat u voor de taak om het gemeenschappelijk belang van uw leden te behartigen. U wilt een optimaal beheer van uw complex. U wilt juridisch correcte contracten. U wilt dat onderhoud gepland wordt en dat het correct en tegen marktconforme prijzen wordt uitgevoerd. U wilt dat storingen in de gemeenschappelijke voorzieningen zoals de lift, CV of elektrische installatie direct worden opgelost. U wilt dat de gemeenschappelijk ruimtes correct worden schoongemaakt en schoongehouden. Maar uw tijd is beperkt: in veel gevallen doet u uw werk vrijwillig en ontvangt u daarvoor geen financiële tegemoetkoming. U hebt behoefte aan professionele ondersteuning, in technische, in bestuurlijke en in administratieve zin.

Spaarne VVE Beheer kan u die ondersteuning bieden, een paar voorbeelden van onze service aan Verenigingen van Eigenaren:

Technisch:

 • Opstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) en onderhoudsbegrotingen, inclusief de werkvoorbereiding, coördinatie van de uitvoering, oplevering en nazorg
 •  Afsluiten van juridisch correcte en marktconforme onderhouds- en storingscontracten met serieuze partijen
 •  Begeleiding van onderhoudswerkzaamheden als gedelegeerd opdrachtgever / projectleider: heldere rapportage en verantwoording aan leden en bestuur
 •  Financiële planning van noodzakelijk onderhoud waardoor gereserveerd kan worden voor investeringen in de toekomt: geen financiële verrassingen achteraf

Bestuurlijk:

 • Procedures en werkprocessen worden helder in kaart gebracht en goed gecommuniceerd met de leden
 • Advies over hoofd- en bijzaken in het besluitvormingsproces: uw voorstellen aan de leden en hun beslissingen worden in het juiste perspectief geplaatst; u kunt uw      beslissingen toelichten en verantwoorden aan de leden
 • Secretariële ondersteuning: uw vergaderingen op tijd gepland; agenda opgesteld en verspreid; notulen en actielijsten correct en op tijd uitgewerkt en gecommuniceerd met de leden van de vereniging
 • Juridische vraagbaak

Administratief beheer:

 • Beheer van het ledenbestand
 • Innen van de servicekosten
 • Beoordelen en afhandelen van inkoopfacturen
 • Verzorgen van kwartaalrapportages